Prolog

Wojciech Wróblewski, generální ředitel Atlas Copco Tools EE
Foto: Atlas Copco

Vítejte u čtvrtého vydání našeho magazínu Productivity.

V době, kdy píši tento text, se naši zákazníci vracejí do svých podniků po letních odstávkách provozu a technologických přestávkách. Mnozí z nich tyto přestávky využili k realizaci organizačních změn ve výrobě a k zavedení zlepšení, která jim pomohou maximalizovat využití výrobních kapacit, snížit množství odpadu, optimalizovat využití pracovních sil a získat účinnější kontrolu nad kvalitou výrobků. Mým cílem je zajistit, aby Vám náš časopis po Vašem návratu do práce po letním období poskytl inspiraci potřebnou při vašem úsilí zaměřeném na budoucí trvale udržitelný rozvoj a na zavádění zlepšení ve Vašich provozech. Jsem pevně přesvědčen, že i v tomto vydání si každý z Vás, našich čtenářů, opět najde informace, které bude považovat za užitečné. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1757&lang=cs

Kam budeme směřovat v příštích třech letech?

Henrik Elmin, prezident divize General Industry
Foto: Atlas Copco

Každé tři roky představují prezidenti jednotlivých divizí své strategie pro další tříleté období. Je obecně známo, že v obchodním prostředí panuje obtížná situace, která se pravděpodobně bude ještě zhoršovat. V obchodní skupině Industrial Technique však existují důvody k optimismu. V řadě geografických oblastí i produktových segmentů zákazníci usilovně investují. Hovořili jsme s prezidenty o jejich strategiích. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1755&lang=cs

Výrobní závod společnosti Atlas Copco v srdci Evropy

Společnost Industrial Technique Hungary vyrábí pneumatické nářadí od roku 2007, a to v centrální oblasti Maďarska blízko Budapešti. Továrna vyrábí hlavně vzduchové motory, vrtačky, šroubováky a brusky. Závod funguje v pracovním cyklu 5/8, což znamená 5 dnů v týdnu a 8 hodin denně. To současně představuje významnou rezervu, pokud jde o vnitřní výrobní kapacitu. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1723&lang=cs

Otevřeno školicí a předváděcí centrum Lean Assembly Excellence Centre

V červnu přivítalo východoevropské zákaznické centrum první návštěvníky zcela nového pracoviště Lean Assembly Excellence Centre otevřeného v Bratislavě. Nové prostory v Bratislavě poskytují podmínky pro vzdělávání, školení, setkání a možnost využít předváděcí výrobní linku – v podobě dopravníkového systému simulujícího výrobní linku se 6 montážními/kontrolními pracovišti. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1736&lang=cs

Vyzkoušejte si nová řešení představovaná na stánku společnosti Atlas Copco na veletrhu Motek

Zlatým hřebem expozice společnosti Atlas Copco Tools na veletrhu Motek je nová řídicí jednotka Power Focus 6000. Jediná řídicí jednotka dokáže kontrolovat až 16 kusů nástrojů – včetně jednoho kabelem připojeného a 15 akumulátorových nástrojů. Tím se šetří prostor, který je u výrobních linek často nedostatkový, a významně se snižují hardwarové i softwarové náklady ve srovnání s konvenčními řídicími jednotkami, které kontrolovaly pouze jeden nástroj. Řídicí jednotka Power Focus 6000 kontroluje všechny bezdrátové utahovačky a zpracovává montážní data. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1748&lang=cs

Tensor SB – krok postupného přechodu s vynikajícím rozsahem funkcí a sníženou spotřebou energie

V oboru montážních nástrojů existuje nový, výrazný trend představovaný akumulátorovým nářadím vybaveným snímači. Společnost Atlas Copco se proto chystá uvést na trh novou řadu Tensor SB, která vychází ze standardní a úspěšné řady Tensor STB, avšak má omezený rozsah funkcí. Tensor SB je jednoduché nářadí, které vám umožňuje snadnější přechod od pneumatického nářadí k jednoduchému elektrickému nářadí vybavenému snímačem. Jedna sada parametrů (P-set) pro dvoustupňové utahování, počítání dávek a ergonomické zastavování, pouze bez zpětné dokladovatelnosti, poskytuje zákazníkovi jedinečnou kvalitu utahování a úroveň řízení montážního postupu. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1746&lang=cs

Big 5: Výprava za vysokým utahovacím momentem

Každý z nás přichází do styku s výrobky určenými pro každodenní použití, jako jsou mobilní telefony, přenosné počítače, pračky či nábytek, s automobily nebo dokonce letadly. Při montáži většiny z těchto výrobků potřebujeme utahovací momenty v rozsahu od 0,05 Nm do 500 Nm. Většina lidí, kteří se zabývají montážními postupy, dobře ví, že společnost Atlas Copco nabízí širokou řadu výrobků pro tento rozsah utahovacích momentů, a to od jednoduchých po vysoce vyspělá řešení. Ne každý je však přitom dobře obeznámen s výrobou vlakových souprav, rýpadel, podvozků či hydraulických zvedáků, při které mohou utahovací momenty dosahovat hodnoty až 4000 Nm a v některých případech dokonce i více. Je zapotřebí, abyste měli na paměti, že naše nářadí plně pokrývá také tento rozsah utahovacích momentů! (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1744&lang=cs

5 výhod, které přináší investice do kvalitního příslušenství vzduchových rozvodů

Mnoho společností již pochopilo, že produktivita, efektivita a hospodárný provoz výrobního závodu závisejí na způsobu, jakým je dodáván vzduch sloužící k pohonu nářadí, protože tento způsob je rozhodující pro efektivní využití výkonu nářadí. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1738&lang=cs

Tool Cover – ideální řešení pro vaše nové nářadí řady Tensor

Společnost Atlas Copco nabízí možnost získání volitelné komplexní záruky prodloužené na dva nebo tři roky. Tato služba se nazývá „ToolCover“. Záruka Tool Cover je k dispozici pro všechny nové zakoupené standardní modely řady Tensor ve chvíli jejich prodeje.

V rámci služby ToolCover získáte plánovaný servis, který zajistí neměnný výkon nářadí, kontrolní protokoly obsahující podrobné údaje o provedené údržbě a o doporučených dalších preventivních opatřeních, prodlouženou záruční ochranu proti neplánovaným nákladům souvisejícím s výrobkem a roční kalibraci společně s příslušným protokolem. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1734&lang=cs

Optimalizace výroby učí plně využívat potenciál montážního zařízení

Atlas Copco pomáhá svým zákazníkům dosahovat nejvyšší kvality a produktivity s minimálními náklady. Nově jim to usnadňuje i služba Optimalizace výroby. Vznikla díky bohatým zkušenostem firmy Atlas Copco s utahováním a také zásluhou její intenzivní spolupráce se stovkami odborníků. S pomocí optimalizace výroby teď klient dokáže rychle identifikovat případné problémy ve výrobě, detailně je analyzovat, a přistoupit k rychlé a efektivní nápravě. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1732&lang=cs

Nové servisní pracovní oděvy

Zaměstnanci divize Atlas Copco Service chtějí pracovat bezpečně a současně být dobře rozpoznatelní. Proto byla speciálně navržena celá kolekce pracovního oblečení. Módní přehlídkou se můžete pobavit na portálu YouTube! (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1730&lang=cs

Tensor usnadnil práci i odboural zbytečné papírování

Veliké zjednodušení práce, stoprocentní zpětnou vazbu i minimální potřebu kontroly přinesl společnosti Knott přechod na elektrický utahovák Tensor DS9. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1726&lang=cs

Výroba textilních strojů vyžaduje přesnost, proto spoléhá na utahovačky Atlas Copco

Komplikace s rozptylem utahovacího momentu, vysoká poruchovost i špatná ergonomie trápily při utahování spojů zaměstnance firmy Rieter. Po výměně dodavatele a přestupu na produkty Atlas Copco jsou tyto problémy minulostí. A jako bonus jim nové utahovačky přinesly nemalé finanční úspory. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1719&lang=cs

Česká republika se připojila k celosvětové organizaci Water for all

Každý z nás potřebuje denně alespoň jeden litr vody k přežití a až 50 litrů k zajištění dostatečného komfortu. Více než 65% světové populace trpí nedostatkem čisté pitné vody. Každý den ve světě umírá více než 20 000 lidí následkem onemocnění souvisejících se špatnou kvalitou vody. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=1694&lang=cs

Kompresor Atlas Copco pomáhá na Haiti vrtat studny

S projektem Praga-Haiti má Atlas Copco již bohaté zkušenosti – v roce 2010 společnost dodala za výhodných podmínek kompresor XAVS 307, který na Haiti pomáhá vrtat studny a stále pokračuje ve finanční podpoře ve spolupráci s občanským sdružením Fidcon. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=2434&lang=cs

Naše země: Maďarsko

Malá země Maďarsko, která leží ve východní části střední Evropy a nemá přístup k moři, se v mnoha ohledech liší od ostatních zemí tohoto regionu. Tato země, která je ze všech stran obklopena slovanskými zeměmi, kromě Rakouska na západě a Rumunska na východě, je kulturně i jazykově odlišná od všech svých bezprostředních sousedů. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=3142&lang=cs

Naši lidé: SERVIS

Servisní centra společnosti Atlas Copco ve východní Evropě disponují veškerým vybavením potřebným k provádění údržby a oprav celého sortimentu výrobků společnosti. Centra jsou rozmístěna v centrech průmyslových oblastí, ve kterých působí většina výrobců z oborů automobilového i všeobecného průmyslu. Síť našich servisních center je základnou, jejímž prostřednictvím poskytujeme ucelenou řadu služeb určených pro zákazníky z řad průmyslových výrobců. Naše nabídka jim pomáhá při optimalizaci efektivity výroby a produktivity a současně jim umožňuje dosahovat nejvyšší kvality výrobků. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=4175&lang=cs

Okénko čtenářů

Jsme vděčni za veškerou zpětnou odezvu i za připomínky, které jsme obdrželi po předchozích vydáních našeho časopisu. Poněvadž tento časopis připravujeme pro vás, naše čtenáře, neváhejte a podělte se s námi o své náměty, připomínky, přání nebo doporučení týkající se toho, o čem byste si chtěli přečíst v dalších vydáních. (more…)

Permanent link to this article: http://2-2012.productivity-magazine.cz/?p=4180&lang=cs